TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG CHỐNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT

Lượt xem:

Đọc bài viết

 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG

 CHỐNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT

Ngày 17 tháng 11 năm 2019, trường TH&THCS Hùng đã tổ chức buổi ngoại khóa với chương trình truyền thông cùng “chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết”.

Về dự buổi ngoại khóa có Ban Giám Hiệu Nhà Trường, tập thể thầy cô giáo và toàn thể học sinh khối Trung học cơ sở.

Nội dung buổi ngoại khóa rất phong phú gồm phần văn nghệ chào mừng và các phần thi như thi hùng biện, thi làm báo tranh, vẽ tranh, thi đóng kịch tuyên truyền

Thi làm báo tranh

Thi đóng kịch về tảo hôn

Thi hùng biện

Buổi ngoại khóa diễn ra tự nhiên, sôi nổi, hào hứng và được sự đón nhận, ủng hộ nhiệt tình của toàn thể học sinh.

Phần lớn học sinh đều đánh giá giá cao về buổi hoạt động này, coi đây là một chương trình thiết thực và mang nhiều ý nghĩa.