TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CẤP TIỂU HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm Nâng cao nhận thức năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo
viên về: Phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ; Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; Triển khai tài liệu địa phương; Tài liệu điện tử giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học.
Ngày 5/11/2022 Chuyên môn cấp Tiểu học trường TH-THCS Hùng Vương tổ chức tập huấn cho toàn thể giáo viên Tiểu học 4 chuyên đề:

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Báo cáo viên chia nhóm giao nhiệm vụ

Các nhóm đang thảo luận sôi nổi thực hiện nhiệm vụ, Xây dựng khung ma trận lồng ghép, tích hợp Biến đổi khí hậu và Bảo vệ môi trường vào trong các môn học và HĐGD lớp 1,2,3.


Sản phẩm của 5 nhóm thảo luận thực hành trong 30 phút, xây dựng ma trận tích hợp 5 chủ đề Giáo dục địa phương vào các môn học và hoạt động giáo dục.

Cô Nguyễn Thị Hương – Khối trưởng khối 2&3 báo cáo viên chuyên đề 3 đang chủ trì cho các nhóm chia sẻ.

Cô Đặng Thị Vân- Khối trưởng khối 1 báo cáo chuyên đề 2


Giáo viên thực hành