TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG HỌC ĐƯỜNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 04/12/2023 Công an huyện Cư M’gar, Công an xã Ea M’nang, Đoàn xã Ea M’nang phối hợp với trường TH và THCS Hùng Vương tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và phòng chống tệ nạn xã hội trong học đường cho Học sinh toàn trường.
Một số hình ảnh của buổi tuyên truyền: