Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ vào thông tư số Số: 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ
sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022của Phòng GDĐT huyện CưM’gar.
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của nhà trường.Từ ngày 21 tháng 2 năm 2022 đến hết ngày 1 tháng 3 năm 2022 Trường TH&THCS Hùng Vương đã tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022. Tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi có 12 Thầy Cô giáo đến từ các tổ chuyên môn. Ban tổ chức, ban giám khảo là các Thầy cô trong BGH, Giáo viên có chuyên môn giỏi trong nhà trường . Hội thi giáo viên giỏi cấp trường được tổ chức qua 2 vòng thi .Vòng thứ nhất mỗi giáo viên sẽ trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy. Vòng 2 phần thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễnra hội thi.Tại hội thi, các thí sinh đã thể hiện sự cố gắng, phát huy tính chủ động linh hoạt, sáng tạo, và những hiểu biết vững vàng về chuyên môn, nhằm mang đến cho hội thi những giờ dạy sinh động, hiệu quả.Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021-2022 của Trường TH&THCS Hùng Vương đã thành công tốt đẹp. Giáo viên dự thi đã đầu tư công sức, trí tuệ cho phần thi năng lực và bài giảng, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học phát triển năng lực của học sinh , học sinh học tập tích cực, chất lượng bài học được nâng cao. Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo hội thi đúng quy trình, đảm bảo tính khách quan. Hội thi đã thực sự trở thành một hoạt động chuyên môn sâu, rộng trong toàn trường.

Qua hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, đã động viên được toàn thể giáo viên hưởng ứng tích cực phong trào đổi mới dạy học, đổi mới cách đánh giá, trao đổi kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học; tiếp tục tạo bước chuyển biến tích cực trong việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, khuyến khích tinh thần sáng tạo… Từ đó phát hiện, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi làm nòng cốt cho đội ngũ giáo viên dạy giỏi cấp huyện, đồng thời nhân rộng điển hình, phổ biến kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng trong phương pháp giảng dạy góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo.